Palliatieve zorg voor kinderen en jongeren

Waar staan we voor?

Palliatieve zorg voor kinderen richt zich meestal op kinderen van 0 tot 18 jaar met een levensbedreigende of levensverkortende ziekte. Men streeft ernaar zo vroeg mogelijk betrokken te worden in het zorgtraject van deze patiënten.  In een aantal situaties kan dit al zijn van bij de diagnose, soms als duidelijk wordt doorheen een lang traject dat genezing niet meer mogelijk is. De plaats waar deze zorg aangeboden wordt, kan op verschillende plaatsen: universitair ziekenhuis, regionaal ziekenhuis, residentiële opvanginitiatieven, dagopvang, .... maar met een maximaal streven naar thuis zijn, thuis blijven en thuis sterven. Continuïteit van zorg, multidisciplinair geörienteerd, waar het kind ook verblijft is één van de belangrijke fundamenten van pediatrische palliatieve zorg.                                                                                                De zorg stopt niet bij het sterven van een kind.  Ook nadien wordt ernaar gestreefd om gezinnen, die dit wensen, te ondersteunen in het rouwproces dat ze doorlopen.

 

 

In de kijker

Inkijk in het 2e congres internationaal congres van het ICPC network te Buenos Airos - Marie Friedel

In mei van dit jaar nam Marie Friedel deel aan het 2e internationaal congres van het "International Children’s Palliative Care Network"  te Buenos Airos.                                              

Marie Friedel presenteerde er een poster van de Belgische Pediatrische Palliatieve Liaisonteams en bezorgde ons ook een aantal zeer interessante linken:

Engelse versie van de synthese gerealiseerd door het ICPCN: http://www.icpcn.org/8120-2/
Film- en beeldmateriaal : http://www.icpcnconference.org/en/photos-videos/
Gratis online-opleiding "pediatrsche palliatieve zorg, beschikbaar in 8 talen: http://www.elearnicpcn.org/course/index.php?categoryid=6  (en français)
Het boek "A really practical handbook of childrens palliative care” van Justin Amery est téléchargeable gratuitement sur: http://www.icpcn.org/a-really-practical-handbook-of-childrens-palliative-care/.?                                                                                                                           Het boek is een praktische en toegankelijke handleiding van PPC en bevat ook een formularium van de meest gebruikte medicijnen binnen PPC.

 

Wie zijn we?

Bureau BPPC group

President:
Dr. Marleen Renard (UZ Leuven)
Members:
Ilse Ruysseveldt (Federale Evaluatiecel Palliatieve Zorg/UZ Leuven)
Dr. Nadine Francotte (CHC Liège)
Dr. Jean-Paul Misson (CHR Citadelle)
Dr. Christine Fonteyne (HUDERF)
Dr. Bénédicte Brichard (UCL-St Luc)
Kristin Mattheeuws (UZ Gent)
Marion Faingnaert (Cité Sérine)