Het zal mij een zorg wezen? Over palliatieve zorg bij kwetsbare groepen. Personen uit andere culturen, in kansarmoede en met een verstandelijke beperking'

15/03/2018

Op 25 jaar tijd is de palliatieve zorg in Vlaanderen sterk uitgbouwd. Maar bereiken we ook de meest kwetsare bevolkingsgroepen? Met name personen met een andere culturele achtergrond, in kansarmoede en met een verstandelijke beperking vinden niet gemakkelijk de weg naar de diensten palliatieve zorg. Dat brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Hoe kunnen we die bevolkingsgroepen beter bereiken en hen de palliatieve zorg bieden die bij hen past? Wat hebben wij daarvoor nodig? En ook: hoe kunnen we onszelf anders opstellen zodat we beter aanspreekbaar worden? Op deze studiedag gaan we samen met verschillende ervaringsdeskundigen op zoek naar een antwoord op deze vragen.

 

Uitnodiging en programma via deze link

 

Inschrijven kan via deze link