Richtlijnen en aanbevelingen

Hier kunt u de eerste editie van het handboek zowel in het Nederlands als in het Frans vinden. Het handboek presenteert de hoofdstukken met de aanbevelingen en richtlijnen geschreven door de 5 werkgroepen. Eerst is er het hoofdstuk inzake de definitie van een pediatrische palliatieve zorgpatiënt gevolgd door de organisatie van pediatrische palliatieve zorg in België. Vervolgens is er het hoofdstuk m.b.t. symptoomcontrole; vroegtijdige zorgplanning en als laatste is er het hoofdstuk inzake levenseindebeslissingen.
Ieder hoofdstuk is op de volgende wijze opgebouwd: korte inleiding inclusief sleutelwoorden en hoofdpunten; een verklarende woordenlijst; de aanbevelingen en/ of richtlijnen in detail; een discussie sectie met suggesties voor verder onderzoek, beleidsherziening, praktijkgebeuren, …, en afsluitend de referentielijst

Alvorens u het handboek gaat downloaden willen we u vragen om eerst een korte survey in te vullen. Dit heeft louter als doelstelling om op te kunnen volgende wie en hoe het handboek gebruikt wordt. Survey

 Handboek

Handboek uitgeprint

U kan het handboek gratis uitgeprint bestellen. Gelieve hiervoor allereerst het volgende bestelling formulier in te vullen: LimeSurvey bestellingsformulier

Pitch presentatie video’s

In de volgende video’s wordt u in 10 minuutjes uit de doeken gedaan wat u in de inleiding en in ieder hoofdstuk van het handboek kunt lezen.
 

 

Intro

 

Pdf. deel 1.

 

Deel 2

 

Deel 3

 

Deel 4

 

Deel 5

Belgian Paediatric Palliative Care Group