BPPC

De ‘Belgian Paediatric Palliative Care (BPPC)’ groep is een groep gemotiveerde deskundigen die regelmatig samenkomt om een plan uit te werken om het pediatrische palliatieve zorg gedachtegoed breder uit te dragen en bekender te maken. Deze deskundigen zijn zorgprofessionals afkomstig uit de pediatrische zorgsector en/ of afgevaardigden van onze Belgische pediatrische liaison teams.

Geschiedenis

In 2012 werd de ‘Belgian Paediatric Palliative care’ groep opgericht samengesteld uit vertegenwoordigers vanuit de verschillende pediatrische liaisonteams, maar ook met mensen uit het veld. Het schrijven van een richtlijn waarin aspecten van de pediatrische palliatieve zorg  belicht worden en waarin neergeschreven wordt hoe de weg te vinden naar de gepaste expertise werden als startdoelstellingen gesteld. In 2015 werd een grote algemene vergadering georganiseerd waarin verschillende stakeholders bevraagd werden naar hun interesses en noden betreffende pediatrische palliatieve zorg. Daarbij werden 5 werkgroepen opgericht met als taak het schrijven van richtlijnen en aanbevelingen met betrekking tot 5 kernthema’s: 1) definitie en afbakening van de pediatrische palliatieve zorg patiëntengroep; 2) symptoomcontrole; 3) vroegtijdige zorgplanning; 4) de organisatie van pediatrische palliatieve zorg in België, en 5) levenseinde beslissingen.

Organisatie

De voorzitster van de BPPC groep is dr. Marleen Renard (KITES, UZ Leuven). De activiteiten van de BPPC groep worden gecoördineerd en aangestuurd door het Bureau. Deze is samengesteld uit vertegenwoordigers vanuit alle pediatrische liaison teams. Het huidige Bureau (status augustus 2022) bestaat uit: dr. Marleen Renard (UZ Leuven, KITES), Ilse Ruysseveldt (UZ Leuven, KITES), Kristin Mattheeuws (UZ Gent, KOESTER), Marion Faingnaert (Cité Sérine), dr. Christophe Chantrain (CHC Liège), prof. dr. Jean-Paul Misson en dr. Caroline Jacquemart (ULiège - CHR-CHU Citadelle Liège), dr. Christine Fonteyne (HUDERF) en prof. dr. Bénédicte Brichard (UCL-St.-Luc).
De BPPC groep wordt ondersteund door de FOD Volksgezondheid (vertrekkende vanuit  actie 23 van het gewezen Kankerplan) en voor het wetenschappelijke secretariaat door het Kankercentrum van Sciensano. 

Toelichting BPPC Groep logo

Het logo van de BPPC groep werd gecreëerd door grafisch ontwerper Tim Caenepeel. Een logo dat zeer mooi de lading van pediatrische palliatieve zorg dekt en symboliseert. 
De heer Caenepeel motiveert het ontwerp voor het logo op de volgende manier: "De ontwerppiste vertrekt vanuit een ongedwongen, oprechte en menselijke beeldtaal die sterk geïnspireerd is op de uitsnij vormen van Henri Matisse. Deze losse vormtaal creëert een connectie met het kind gegeven en kan - ondanks het zware thema - er toch een frisse invulling aan geven.
Het grafisch element (de zonnestralen) zijn in zekere zin op die manier een directe vertaling van het palliatieve gegeven – zijnde verlichting. En biedt op die manier, in zijn speelsheid, ook een beetje een tegengewicht tegen de serieuze thematiek. Zo heeft ook het kleurpalet een medische ondertoon (het typische groen) maar wil het vooral toch ook een beetje hoop en verlichting brengen."

Belgian Paediatric Palliative Care Group