Partners

De huidig bestaande respijtvoorzieningen en bestaande noden in Vlaanderen, Brussel en Wallonië opgelijst. 

Pediatrische respijthuizen

Pediatrische respijthuizen zijn plaatsen waar ernstig zieke kinderen worden opgevangen met als doel de gezinnen een beetje ademruimte te geven. 

 

Respijtzorg aan huis (pilootprojecten)

Deze projecten bieden ruimte, rust en tijd aan gezinnen thuis met een zwaar ziek kind door hen te ondersteunen met praktische hulp, waaronder ook het op zoek gaan naar verpleegkundige oppassers in nauw overleg met het behandelend team.

 

Respijt voor familie/ brussen

Deze respijtzorg biedt momenten van ontspanning en herbronning aan de ouders, broers en zussen van kinderen met een handicap of met een zware ziekte.

 

Zorghotel

Dit is een tijdelijke therapeutische verblijfsplaats voor elke patiënt, onder wie kinderen, met een zware en evolutieve pathologie.

 

Vakantieverblijven en recreatieve activiteiten

Deze initiatieven helpen gezinnen met een zwaar ziek kind om deel te nemen aan vakanties en/of activiteiten.

 

Wensen

Deze initiatieven helpen om mee wensen te realiseren van zwaar zieke kinderen, door dit (mee) te organiseren en/of te financieren.

 

Steun aan kinderen met kanker en hun families

Deze organisaties bieden steun aan kinderen en hun families, op emotioneel, financieel en materieel vlak door gericht per gezin specifieke ondersteuning te bieden, daar waar de nood het hoogst is.

 

Levenseinde en rouw

 

Andere

Belgian Paediatric Palliative Care Group